สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

กําหนดวันและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. 2565 (สนามเล็ก)

-
ตังแต่วันที่
7 มีนาคม 2565 00:00 น.
ถึงวันที่
31 มีนาคม 2565 00:00 น.
ข้อมูลการติดต่อ
-
-
หน่วยงาน
-
ประเภท
-
ลิงค์กิจกรรม
-

แผนที่


image เอกสารแนบ