สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2565 เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) (สนามจิ๋ว)

-
ตังแต่วันที่
21 เมษายน 2565 00:00 น.
ถึงวันที่
2 พฤษภาคม 2565 00:00 น.
ข้อมูลการติดต่อ
-
-
หน่วยงาน
-
ประเภท
-
ลิงค์กิจกรรม
-

แผนที่


image เอกสารแนบ