สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้ำราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (สนามเล็ก)

image เอกสารแนบ