สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

หลักเกณฑ์แนวทางโยกย้ายแต่งตั้ง 1 เมษายน 2563
image

ขยายระยะเวลาแสดงความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการ (ผ่านระบบ)  วาระ 1 เมษายน 2563

  • ผู้ยื่นความประสงค์

       เป็นระหว่างวันที่  15  -  22  พฤศจิกายน  2562

  • ให้ความเห็น

       -  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  เป็นวันที่  25  พฤศจิกายน  2562

       -  อธิบดีผู้พิพากษา  เป็นระหว่างวันที่  25 - 26  พฤศจิกายน  2562


image เอกสารแนบ