สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการและให้ข้าราชการตุลาการรับเงินเดือนตามตำแหน่ง (ผู้พิพากษาอาวุโส)
image

(สำเนา) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี วาระ 1 ต.ค. 62 (พ.อาวุโส 133 ราย) 

https://ojc.coj.go.th/th/file/get/file/2020012809f4899143e9896f2d6a603a4c091d67124142.pdf

 


image เอกสารแนบ