สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ให้ข้าราชตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว วาระ 1 เมษายน 2563
image

ให้ข้าราชตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว  วาระ  1  เมษายน  2563

หนังสือ ว197 ลว. 13 มี.ค. 63

(สำเนา) คำสั่ง 271_2563 ก่อนโปรดเกล้า ฯ วาระเมษายน 2563

(สำเนา) คำสั่ง 272_2563 ก่อนโปรดเกล้า ฯ วาระเมษายน 2563 (หน.ศาลแขวงเชียงดาว _ฝึก หน.อธภ.)

(สำเนา) คำสั่ง 273_2563 ก่อนโปรดเกล้า ฯ วาระเมษายน 2563 (พ.ประจำศาล ผช.69)

(สำเนา) คำสั่ง 274_2563 ก่อนโปรดเกล้า ฯ วาระเมษายน 2563 (พ.ประจำศาล ผช.70)

(สำเนา) คำสั่ง 275_2563 กรณีไม่ย้ายแต่อาวุโสท้ายสุด จ. ช่วย ยว


image เอกสารแนบ