สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว และให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว อีกตำแหน่งหนึ่ง (ผู้พิพากษาประจำศาล ผู้ช่วย ฯ รุ่นที่ 70)
image

- ว347 ให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว และให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว อีกตำแหน่งหนึ่ง

- (สำเนา)คำสั่ง 598/2563 ให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว และให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว อีกตำแหน่งหนึ่ง


image เอกสารแนบ