สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

(สำเนา) คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว วาระ 1 ตุลาคม 2563
image

ว753  >> https://qrgo.page.link/E3YdP

  • - (สำเนา) คำสั่ง ที่ 1250_2563 ช่วยทำงานศาลเปิดใหม่ หน.แขวงกระบี่(ฝึก ศจ.กระบี่) และ หน.แขวงตรัง(ฝึกศจ.ตรัง)
  • - (สำเนา)คำสั่ง ที่ 1251_2563 (หน.ศาล ที่ว่าง) 1 ต.ค. 63
  • - (สำเนา)คำสั่ง ที่ 1254_2563  (ระหว่างรอโปรดเกล้า 469  ราย) 1 ต.ค. 63
  • - (สำเนา)คำสั่ง ที่ 1270_2563  (กลุ่มเลขาฯ ศาลสูง) 1 ต.ค. 63
  • - (สำเนา)คำสั่ง ที่ 1271_2563  (ทดแทนอัตราว่าง) 1 ต.ค. 63
  • - (สำเนา)คำสั่ง ที่ 1272_2563 (ศาลเปิดใหม่ แขวงกระบี่ แขวงตรัง) 1 ต.ค. 63
  • - (สำเนา)คำสั่ง ที่ 1273_2563  (กลุ่มเลขาฯ ศาลชั้นต้น) 1 ต.ค. 63
  • - (สำเนา)คำสั่ง ที่ 1274_2563 พ.ประจำศาล (ผู้ช่วยฯ 71) ไปช่วยทำงาน วาระ 1 ต.ค. 63

 

 


image เอกสารแนบ