สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ตุลาคม 2564 (บัญชี 1 ผู้พิพากษาอาวุโส เพิ่มเติม,บัญชี 4 เพิ่มเติม,บัญชี 5 เพิ่มเติม,บัญชี 6 เพิ่มเติม,บัญชี 7)
image

-  บัญชี 1 ผู้พิพากษาอาวุโส เพิ่มเติม  - ->  https://bit.ly/3gMpK17

-  บัญชี 4 เพิ่มเติม  - -> https://bit.ly/3sZ4Aln

-  บัญชี 5 เพิ่มเติม  - -> https://bit.ly/38vhm1v

-  บัญชี 6 เพิ่มเติม  - -> https://bit.ly/38sAq0c

-  บัญชี 7  - -> https://bit.ly/3mMm5UN


image เอกสารแนบ