สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ให้ข้าราชการตุลาการรับเงินเดือนตามตำแหน่ง และให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว (วาระ 1 ตุลาคม 2564)
image

image เอกสารแนบ