สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ให้ข้าราชการตุลาการรับเงินเดือนตามตำแหน่ง ให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว (หลังโปรดเกล้าฯ ต.ค. 65 ผช.73 ผช. 74 ผช. 75)
image

image เอกสารแนบ