สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมไปเป็นคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดประจำเรือนจำ

image เอกสารแนบ