สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

รายงานการประชุม ก.ต. ฉบับเผยแพร่

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุม ก.ต. ฉบับเผยแพร่ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สำหรับข้าราชการตุลาการทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศสำหรับผู้พิพากษา

https://jis.coj.go.th

 


2. สำหรับคณะกรรมการตุลาการ เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบบริหารการประชุม

(ชื่อผู้ใช้ Username คือ หมายเลขปชช. 13 หลัก รหัสผ่าน Password คือ ววดดปปปป เช่น 01052500)

https://jcvara.coj.go.th