Accessibility Tools

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

News
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สนามจิ๋ว) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (สนามจิ๋ว) ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 เมษายน 2567 (หัวหน้าคณะชั้นต้น ฯ)
การประชุม ก.ต.
image
image
ระบบสอบผู้ช่วยฯ
image
image
ระบบงาน กต.
image
image
image
image

ปฏิทินการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม

image
image
image
image
image
image