สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

แจ้งเหตุขัดข้อง (กรณีข้าราชการตุลาการไม่สามารถรายงานตัวเข้ารับราชการตามคำสั่ง ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563)
image

    -  แบบรายงาน

  http://gg.gg/ojcmigrate63

 


image เอกสารแนบ