สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

ประกาศ

ตามที่ได้มีประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ที่  5  วันเสาร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

ขณะนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า ยังคงกำหนดสอบวันเวลาเดิม หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงจะ แจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

News
image
image
image
image

 

 

.

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

image
image
image
image
image
image