สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
News
การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ตุลาคม 2565 การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ตุลาคม 2565 (หลักเกณฑ์และแนวทางฯ) ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมไปเป็นคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดประจำเรือนจำ ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดรที่พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ของข้าราชการตุลาการ และผู้พิพากษาสมทบ
image
image
image
image
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินการประชุม

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

image
image
image
image
image
image