สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ติดต่อเรา
     
     
ส่วนช่วยอำนวยการ
หัวหน้าส่วน 0 2512 8364 0 2512 8362
รับหนังสือ,พัสดุ,ข้อมูลบุคคล,คอมพิวเตอร์ 0 2500 1011  
ออกเลขหนังสือ,ส่งออกหนังสือ 0 2500 1051  
การเงิน 0 2500 1056  

 

ส่วนเลขานุการ ก.ต.

ส่วนเลขาฯ 0 2500 1097 0 2500 1096

 

ส่วนวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

ส่วนวินัยฯ 0 2500 1039 0 2500 1038
  0 2500 1040  

 

ส่วนบำเหน็จความชอบและข้อมูลบุคคล

บำเหน็จ,กบข.,ข้อมูลภาครัฐ 0 2500 1054 0 2500 1052
บัตรข้าราชการ,วันทำการ,การอบรม 0 2500 1052  
เครื่องราชฯ 0 2500 1055  

 

ส่วนวิชาการและการประเมิน

ส่วนวิชาการฯ 0 2500 1042  

 

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง

ส่วนบรรจุ 0 2500 1044 0 2500 1046
  0 2500 1045  

 

ส่วนอัตรากำลังและค่าตอบแทน

ส่วนอัตรากำลังฯ 0 2500 1043  

 

ส่วนสรรหาและการสอบ

หัวหน้าส่วน 0 2500 1098 0 2500 1041
ส่วนสรรหาฯ 0 2500 1047  
  0 2500 1048  
  083 929 0965  

 

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  อาคารศาลอาญา  ชั้น  13  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
Website : https://ojc.coj.go.th/
Email : [email protected]