สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ตุลาคม 2563
image

- บัญชี 1 ผู้พิพากษาอาวุโส (สับเปลี่ยน)
- บัญชี 2 ผู้พิพากษาอาวุโส (ใหม่)


image เอกสารแนบ