Accessibility Tools

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ช่องทางการรับรายงานการประชุม ก.ต. ฉบับเผยแพร่image

ช่องทางการรับรายงานการประชุม ก.ต. ฉบับเผยแพร่ สำหรับผู้พิพากษา

สามารถรับได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 

1. อีเมล์ส่วนตัวของผู้พิพากษา โดยส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ กลับมาที่สำนัก ก.ต.

แบบแจ้งความประสงค์ขอให้ส่งรายงานการประชุม ก.ต. ฉบับเผยแพร่ให้ทาง E -Mail ของข้าราชการตุลาการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. ระบบบริหารจัดการประชุม สำนัก ก.ต. (https://jcvara.coj.go.th)

(ชื่อผู้ใช้ Username คือ หมายเลขปชช. 13 หลัก รหัสผ่าน Password คือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01052500)

กรุณาแจ้งขอเปิดใช้งานได้ที่

https://forms.gle/1Mwhwt6VNDiWHLNb6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้พิพากษา - Judicial Information System (JIS) 

(โดยส่วนนวัตกรรม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

https://jis.coj.go.th


image เอกสารแนบ