สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

รายงานการประชุม ก.ต. ฉบับเผยแพร่

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุม ก.ต. ฉบับเผยแพร่ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

https://jis.coj.go.th

-------------------------------------------------------------------------------------------------

https://jcvara.coj.go.th

(ชื่อผู้ใช้ Username คือ หมายเลขปชช. 13 หลัก รหัสผ่าน Password คือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01052500)

หากท่านต้องการใช้งานกรุณาแจ้งขอเปิดใช้งานได้ที่

https://forms.gle/1Mwhwt6VNDiWHLNb6

* เฉพาะข้าราชการตุลาการเท่านั้น *