สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

การโยกย้ายข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ตุลาคม 2564
image

การโยกย้ายข้าราชการตุลาการ  วาระ  1  ตุลาคม  2564 

-  ว616 ลว. 15 มิ.ย. 64 --> https://qrgo.page.link/gCgaH

-  รายชื่อข้าราชการตุลาการยื่นแสดงความประสงค์ --> https://qrgo.page.link/nCAHd

-  คู่มือการยื่นความประสงค์ --> https://qrgo.page.link/HnL5d

-  ยื่นแบบแสดงความประสงค์  --> http://e-appointment.coj.go.th/

-  ระเบียบ ก.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งฯ --> https://qrgo.page.link/VeyV6

-  หลักเกณฑ์และแนวทางการโยกย้ายฯ --> https://qrgo.page.link/c2Vx3

-  อัตราว่าง ณ 1 ตุลาคม 2564 --> https://qrgo.page.link/PJXvb

-  อัตราว่าง พ.อาวุโส --> https://qrgo.page.link/mNtXq

-  ลำดับอาวุโส ของผู้พิพากษาอาวุโส  ณ 1  ตุลาคม  2564 --> https://qrgo.page.link/z2FbS


image เอกสารแนบ