Accessibility Tools

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2566image
image

กดที่นี่ แบบให้ข้อคิดเห็นคุณสมบัติผู้สอบผ่านข้อเขียน

 

 


image เอกสารแนบ