สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

Live! รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ครั้งที่ 11/2563 

วันที่  11  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม  ชั้น  3  ศาลฎีกา

 

  1. รับทราบรายงานกรณีข้าราชการตุลาการเป็นความ
  2. เห็นชอบในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ  วาระ  1  ตุลาคม  2563  ดังนี้
  • ผู้พิพากษาอาวุโสสับเปลี่ยนศาล  (บัญชี 1  ผู้พิพากษาอาวุโส  เพิ่มเติม)
  • นายสุรพล สนธยานนท์            พ.อาวุโส ฯ อุทธรณ์ภาค 9                    - พ.อาวุโส ฯ แพ่งธนบุรี
  • นายราเชนทร์ เรืองทวีป           พ.อาวุโส ฯ อุทธรณ์ภาค 9                     - พ.อาวุโส ฯ อุทธรณ์

                         ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป

  • ผู้พิพากษาอาวุโสสับเปลี่ยนศาล  (บัญชี 2  ผู้พิพากษาอาวุโส  เพิ่มเติม)
  • นายธงชัย เสนามนตรี              ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ ฎีกา              - พ.อาวุโส ฯ อุทธรณ์
  • น.ส.ปรานี  เสฐจินตนิน            พ.อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ทรัพย์สิน)        - พ.อาวุโส ฯ อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

                          ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป

     3. เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา  ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

ดูผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ <<