สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ติดต่อเรา

 

 

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  อาคารศาลอาญา  ชั้น  13  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
Website : https://ojc.coj.go.th/
Email : [email protected]